Notícies

Marratxí ofereix formació bàsica de voluntariat

La Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears amb col·laboració de l’Ajuntament de Marratxí ofereix una formació bàsica de voluntariat el pròxim 22 de març, de 16 a 20h al Casal Ca Ses Monges, del

més notícies

Entitats

Fundació Aspace

És el centre de referència en el que qualsevol persona amb Paràlisi Cerebral o discapacitats afins, pot trobar el suport necessari per a dur a terme el seu projecte de vida.

Homes per la igualtat

És una associació sense ànim de lucre que treballa a favor de la igualtat de drets entre dones i homes i contra la violència masclista en qualsevol de les seves formes i manifestacions.

Casal Solidari

És una ONG municipal nascuda amb la intenció d’oferir un espai que cobreixi de manera integral les necessitats de les persones que ho requereixin.

més entitats

Agenda

Los festivos locales de Marratxí 2021 serán el 30 de Junio y el 29 de Octubre.
tota l’agenda

Voluntariat

Segons la Nova Llei 11/2019, de 8 març, de voluntariat de les Illes Balears s’entén per voluntariat el conjunt d’accions i activitats d’interès general desenvolupades per persones físiques i que reuneixin els requisits de ser solidàri i altruista, que es participi de forma lliure, que es dugui a terme sense contraprestació econòmica o material ni amortizar llocs de feina remunerats.

Les persones físiques que, mogudes, entre d’altres, per l’altruisme i la voluntat de transformació, decideixen participar en projectes de voluntariat desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre, amb les quals formalitzen el compromís que dona origen als drets i deures que s’estableixen en aquesta llei.

Les entitats privades sense ànim de lucre que acompleixin activitats d’interès general i hagin decidit que la participació voluntària de la ciutadania és un valor imprescindible per assolir la seva missió, i que compleixin els requisits següents:

  • Estar legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents d’acord amb la normativa establerta.
  • Estar integrades per persones voluntàries, sens perjudici del personal assalariat que puguin tenir.
  • Desenvolupar una part o totes les seves actuacions mitjançant programes de voluntariat.
  • Estar inscrites en el cens d’entitats de voluntariat, creat segons el que preveu aquesta llei.

Per part de la Tècnica Social Comunitari de Marratxí Social assessorarà a les associacions i als seus equips de voluntaris/àries amb les demandes i necessitats emergents.

Demandes emergents de la ciutadania.