Caritas Mallorca

Càritas Mallorca és una organització oberta  on la persona és el centre de la nostra acció. Defensam la seva dignitat, reconeixem les seves capacitats, els seus drets,  impulsam les seves potencialitats i promovem la seva integració i desenvolupament. A la vegada  promovem la solidaritat que ens porta a buscar el bé comú i a treballar per una comunitat inclusiva, que valora les diferències com a patrimoni comú i enriquidor.

  • Acollir la persona des de la mirada de Drets.
  • Acompanyar les persones per a que siguin conscients dels seus drets, s’apoderin i coneguin els canals disponibles per a poder exercir-los. 
  • Promoure processos de participació real de les persones que acompanyam tant a l’interior de la nostra organització com a altres àmbits socials i comunitaris. 
  • Millorar la nostra capacitat d’acollir i acompanyar a les persones migrants, tenint en compte el seu procés migratori, incorporant noves respostes que s’adaptin a la realitat actual, amb especial atenció a les persones en situació irregular.

Eapn. La xarxa Europea contra la pobresa i exclusió social . ( Pacte per la Inclusió a les illes Balears )

Plavid. Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears. 

Reas, La xarxa  d’Economia Alternativa i Solidarària  a les Illes Balears 

Equitables.  Coordinadora de Comerç Just a les Illes 

Aibei. Asociació d’Empreses d’Inserció de les Illes Balears. 

  • Govern de les Illes Balears.
  • Consell de Mallorca 
  • Ajuntament de Palma 
  • Participació  a diferents xarxes i plataformes municipals del tercer sector al territori

Contacte

Càritas Es Pont d’Inca:

Parròquia San Alonso Rodriguez.

C/ Santa Teresa nº 10.

Horari d’atenció: dimarts de 10 a 12h

Càritas Diocesana de Mallorca:

C/ Socors nº 20 A.

Tel: 971 710 135/971 214 999

caritas@caritasmallorca.org