Dones de marratxí

Projectes que es duen a terme

Grup heterogeni de dones de Marratxí, unides per a lluitar contra qualsevol tipus de violència, explotació opressió i discriminació cap a la dona.

Característiques de les persones ateses

Dones de Marratxí (de qualsevol raça, edat, orientació sexual i condició) com a destinatàries finals (i impulsores) de les activitats socioculturals, econòmiques.

Perfil del voluntariat i funcions

L’Associació no té el perfil de voluntariat com a tal encara que les sòcies de l’Associació poden formar part de grups de treball o de comissions de feines de manera voluntària per el desenvolupament d’activitats, esdeveniments, etc

Dones de Marratxí

  • Ubicació: Casal De Les Dones, C. dels Foners, 38, 07006 Palma, Illes Balears
  • Presidenta: Petra Amengual Florit (626 030 326)
  • Secretària: Cati Real Mateo (645 880 107)
  • Sócia fundadora i col·laboradora: Xisca Pizá Crespí (617 995 901)
  • E-mail: donesdemarratxi@gmail.com
  • Horari: Dilluns de 16:30 a 20:30 Dimarts a Divendres de 10 a 14 i de 16 a 20:30