Fundació Aspace

Fundació ASPACE és el centre de referència en el que qualsevol persona amb Paràlisi Cerebral o discapacitats afins, pot trobar el suport necessari per a dur a terme el seu projecte de vida.

Un projecte de vida en el que la persona sigui la protagonista, pugui realitzar activitats significatives per a la seva vida i pugui comptar amb els suports necessaris per a dur-les a terme de la forma més normalitzada possible.

Fundació ASPACE vol facilitar aquest suport de diferents formes i intensitats, en diferents llocs i amb diferents tipus de serveis.

Projectes que es duen a terme

Atenció Primerenca:

 • El Servei d’Atenció Primerenca atén nens de 0 a 7 anys que presenten trastorns en el seu desenvolupament o risc de patir-los, i a les seves famílies. D’aquesta manera, s’ofereix tractament de psicologia, fisioteràpia, estimulació del llenguatge, logopèdia, treball social i teràpia ocupacional, entre altres.

Serveis Educatius:

 • La finalitat del servei és potenciar les capacitats de l’alumnat amb paràlisi cerebral (pluridiscapcitats) en els seus aspectes físics, afectius, cognitius i psicosocials, compensant i optimitzant, en la mesura del possible, aquells que poden afectar en els seus processos de desenvolupament i aprenentatge.

Escola de Famílies:

Serveis d’Atenció Diürna

Servei de Centre de Dia: 

 • El Centre de Dia facilita els suports necessaris perquè cada persona desenvolupi un projecte de vida satisfactori. L’apoderament i l’autodeterminació són valors fonamentals per a nosaltres, i treballem juntament amb les famílies per a la seva promoció.

Servei Ocupacional:

 • El Servei Ocupacional és un servei d’estada diürna concertat amb l’administració pública competent, especialitzat a prestar suports a persones amb Paràlisi Cerebral i discapacitats afins, que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les activitats de la vida diària, i també suport en el procés d’adquisició i desenvolupament d’habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i prelaborals, a fi que puguin aconseguir, dins de les possibilitats de cada persona usuària, la màxima integració sociolaboral. 

Servei de Promoció de l’Autonomia

Serveis d’Atenció Residencial

Servei de Residència:

Fundació Aspace compta amb dues residències (Vuit Vents i Ses Ones). Aquest és un servei d’estada nocturna concertat amb l’administració pública competent, especialitzat en l’atenció integral de persones adultes amb paràlisi cerebral i discapacitats afins. Presta l’atenció especialitzada, les cures personals i el suport familiar necessari amb la fi última de millorar la seva qualitat de vida.

El principi fonamental de la residència és constituir una llar basada en els interessos de les persones a les quals atén, fomentant l’apoderament i facilitant els suports necessaris per a millorar la seva autonomia, benestar i inclusió en la comunitat.

– Servei de Respir en residència

Oci i Esport:

 • El servei d’Oci i Esport Adaptat s’encarrega de la planificació i posada en marxa d’activitats d’oci per a persones a partir dels 3 anys amb paràlisi cerebral i/o discapacitats afins tant de la Fundació Aspace com a usuaris externs. Aquestes activitats tenen com a finalitat la normalització i inclusió de les persones en la societat.
 • A més, comptem amb el Club Esportiu Aspace Illes Balears, que organitza activitats esportives tant lúdiques com de competició en les disciplines de Boccia, Slalom en cadira de rodes, natació i equitació paraeqüestre. 

Servei de Rehabilitació i Neurorehabilitación – Embat:

 • Embat és un servei especialitzat en rehabilitació i neurorehabilitación per a nens i adults, l’objectiu dels quals és oferir una atenció integral a les persones, potenciant la seva funcionalitat i millorant la seva qualitat de vida.
 • Rehabilitació: Fisioteràpia, Osteopatia, Acupuntura i Punció seca, Logopèdia, Teràpia Ocupacional i Hidroteràpia.
 • Neurorehabilitació: Fisioteràpia neurològica, Intervenció Assistida amb Cavalls, Logopèdia, Teràpia Ocupacional i Hidroteràpia. 

S’ofereix assessorament, orientació i intervenció personalitzada tant a membres de Aspace com a persones externes a l’entitat.

Aquest servei ofereix assessorament i gestió a les persones usuàries i a les seves famílies o tutors en matèria de testament, modificació de la capacitat, rendició de comptes anuals, assignació de nou tutor.

Característiques de les persones ateses

Persones amb Paràlisis Cerebral o discapacitats afins de totes les edats.

Perfil del voluntariat i funcions

Persones amb Paràlisis Cerebral o discapacitats afins de totes les edats.

Voluntariat Corporatiu 

 • Voluntariat grupal, realitzat per empreses amb una plantilla superior a 10 persones. Empreses amb implementació principalment a Balears i èticament compromeses.

Voluntariat Tècnic

 • Voluntariat individual realitzat per estudiants o professionals que desitgin compartir i intercanviar les seves experiències amb el nostre equip i persones usuàries.

Voluntariat Individual

 • Voluntariat individual que es realitzarà de manera puntual i sota petició prèvia i amb antelació del servei que el requereixi. Els voluntaris se sol·licitaran a plataformes de voluntariats externes o Xarxes Socials. 

FUNCIONS DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES:

Ser voluntari en Fundació ASPACE Balears significa formar part activa d’un equip, donant suport als diferents serveis existents i col·laborant en la consecució d’objectius.

Apostem per un programa de voluntariat professionalitzat, en el qual totes dues parts amplien les seves vivències en benefici del seu creixement personal.

Des de Fundació ASPACE, acollim i acompanyem al voluntari o voluntària, dotant-li suport i avaluant i certificant el seu recorregut per la nostra entitat.

Aspace

 • Ubicació: Ctra. Vieja de Bunyola, km 8,2, 07141 Marratxí
 • Horari: de 9 a 17h
 • Telèfon: 971 79 62 82
 • E-mail: aspacebaleares@aspaceib.org