Homes per la igualtat

Projectes que es duen a terme

  • “Paraules per la igualtat”: lectura pública de textos escollits al voltant del 8 de març, Dia de la dona.
  • “Roda d’Homes contra la Violència Masclista”: concentració de rebuig contra la violència masclista cada 21 d’octubre, simultàniament amb altres ciutats de l’Estat Espanyol.

Qui som?

Homes per la igualtat – Mallorca és una associació sense ànim de lucre que treballa a favor de la igualtat de drets entre dones i homes i contra la violència masclista en qualsevol de les seves formes i manifestacions.

Quins són els nostres objectius?

  • Denunciar qualsevol forma de discriminació de la dona, especialment aquella que es produeix a través de la violència en qualsevol de les seves múltiples manifestacions.

  • Conscienciar la societat, especialment els homes, dels beneficis que comporta la igualtat de drets per a tothom.

  • Educar i formar en els valors de la igualtat per tal de garantir la convivència lliure i pacífica entre totes les persones, fonaments de la democràcia i la participació ciutadana.

Homes per la igualtat

  • Ubicació: C/ Ramon Llull, 9-baixos (07141 Marratxí)
  • Facebook: HomesperlaigualtatMallorca
  • Twitter: @HomesPer
  • E-mail: homesperlaigualtatmallorca@gmail.com