Mallorca accessible per a tothom

Projectes que es duen a terme

 • Promoure l’accessibilitat i el disseny universal per a tothom a Mallorca.
 • Aconseguir amb l’ajut de tots una Mallorca més accessible per a tothom.
 • Fer complir les normatives d’accessibilitat de l’Estat Espanyol i de la nostra Comunitat Autònoma
 • Fer constar expressament el fet, que el motiu que els mou a crear tal associació és l’existència, encara, de barreres arquitectòniques a l’illa de Mallorca.

Per aconseguir aquestes finalitats, desenvolupam les activitats següents:

 • Feim un seguiment rigorós dels incompliments d’accessibilitat als àmbits de l’urbanisme, l’edificació i en els mitjans de transport de l’illa de Mallorca.
 • Denunciam els incompliments de les esmentades normatives d’accessibilitat davant les administracions públiques.
 • Traslladam a la premsa i als mitjans de comunicació les denúncies presentades a les administracions públiques.
 • Des de la nostra constitució com associació, l’any 2010, cada any, duim un registre d’activitats , anomenat “Registre d’Accessibilitat Any ….”, a on hi faig constar totes les nostres activitats d’accessibilitat: visites d’accessibilitat a espais i edificis recentment inaugurats –fotografies-  per les empreses privades o Administracions Públiques de Mallorca, serveis de transport públic: estacions de trens i parades d’autobús, obres de petites reformes als carrers i places dels nostres pobles, correus electrònics amb propostes de millora de l’accessibilitat enviats a càrrecs públics i polítics del nostre Govern, Consell de Mallorca i Ajuntaments de Mallorca, assessoraments d’accessibilitat, etc.

Perfil del voluntariat i funcions

La nostra associació no té personal de voluntariat. Els nostres amics i coneguts contacten amb noltros, de quan en quan, si detecten barreres arquitectòniques els carrers i places del nostres pobles

Mallorca Accessible per a Tothom

 • Ubicació: Carrer de sa Mèrlera, 24, 07141 Marratxí, Illes Balears
 • President: Guillem Fullana Vanrell
 • Telèfon: 696 23 09 05
 • E-mail: mallorcaaccessible@gmail.com