Mallorca Amiga

Projectes que es duen a terme

Característiques de les persones ateses

Dones amb altes necessitats bàsiques i amb dificultats de empoderament.

Perfil del voluntariat i funcions

No tenim voluntariat, fem feina amb contraparts, però es pot participar amb l’ajuda d’impuls de la ong, sobretot necessitem persones amb coneixements de les xarxes socials.

Els integrants de la ong treballen en la coordinació, confecció dels projectes i tasques administratives per asolir els projectes i les ajudes que ens donen la direcció general de cooperació i els padrins.

Mallorca Amiga

  • Ubicació: Carrer de Santa Teresa, 1, 07141 Es Pont d’Inca, Illes Balears
  • President: Pedro Luis Bonnin Ferrer
  • Telèfon: 618 62 57 81
  • E-mail: mallorcaamiga@telefonica.net