Adaptatetu

Projectes que es duen a terme

Característiques de les persones ateses

Principalment persones amb alguna discapacitat o en risc d’exclusió social, també la població general amb les dinàmiques de sensibilització social.

Perfil del voluntariat i funcions

Tenim principalmet dos tipus de perfil de voluntariat. El sociosanitari i l’informatiu:

  • El perfil sociosanitari s’encarrega dels serveis d’assistència/acompanyament a esdeveniments d’oci, concerts o festivals.
  • I l’informatiu que proporciona informació sobre la nostra associació, els nostres objectiu, finalitats i també la realització de dinàmiques de sensibilització social. Com per exemple, la simulació de la ceguera total i la realització d’una tasca que és fària en el mateix entorn d’oci.

ADAPTATETU

  • E-mail: adaptatetu@gmail.com
  • Instagram: @adaptate_tu