Associació voluntariat per Marratxí

Projectes que es duen a terme

 Associació de nova creació (principis de novembre).

L’únic projecte o acció que duem a terme a l’actualitat és un conveni de col·laboració amb la residència de Can Carbonell per tal de fer acompanyaments de persones majors, caminades de rutes saludables i desenvolupar alguna acció allà tipus hort urbà,…

Característiques de les persones ateses

El col·lectiu que pretén atendre la nostra entitat és el denominat grup de risc o vulnerable que estaria integrat pels següents grups: 

Persones amb discapacitat i el seu entorn familiar:

 • Problemes amb malalts mentals crònics, persones amb discapacitat i persones en situación de dependencia.
 • Problemes de les famílies d’aquests malalts.

Persones “sense sostre”:

 • Persones sense recursos econòmics.
 • Persones sense llar.
 • Persones sense suports socials.
 • Persones amb problemes d’alcoholisme o altres addiccions.
 • Persones amb elevat índex de patologies mentals.
 • Persones amb problemes d’accés als recursos sanitaris i socials.
 • Persones en situació d’aïllament.
 • Persones en situació marginació.
 • Persones en situació d’invisibilitat.

Immigrants.

Tercera edat.

Els aturats de llarga durada.

Altres grups socials que són vulnerables de patir exclusió social són: drogodependents, persones que exerceixen la prostitució, alcohòlics,…

També donarem suport i ajuda organitzativa a altres entitats sense ànim de lucre i a institucions publiques.

L’àmbit d’actuació de l’Associació serà sempre, el municipi de Marratxí.

Perfil del voluntariat i funcions

No disposem encara persones voluntàries ja que a penes portem constituïts 2 setmanes. Sí que podem parlar del perfil de les persones que formem part de la junta directiva i que també exercirem com a voluntaris.

El perfil de la junta directiva és molt variat: tenim persones joves, de mitjana edat i majors. Som un total de 10. El nivell formatiu d’aquestes persones és també molt variat: estudiants, persones amb estudis universitaris en infermeria, pedagogia, educació social i magisteri, mestresses de casa,…

Algunes de les funcions de les persones voluntàries serán:

 • Recerca, recollint dades i testimoniatges sobre una determinada situació, un territori, una comunitat o un sector social, entorn de problemes o necessitats concretes.
 • Informació i sensibilització, difonent, donant a conèixer situacions, necessitats, problemes, despertant i mobilitzant les consciències.
 • Orientació i assessorament, escoltant, atenent consultes, donant suport i facilitant informació a persones o col·lectius en situació de necessitat.
 • Formació, educant en valors, capacitant en habilitats socials, hàbits de salut, habilitats professionals, etc., a persones i col·lectius socials.
 • Reivindicació i denúncia, reclamant drets, assenyalant irregularitats o injustícies. 
 • Captació de fons i recursos, recollint i canalitzant diners, mitjans materials, recursos tècnics, necessaris per al desenvolupament de projectes solidaris o l’atenció a situacions d’emergència.
 • Suport i assistència directa a persones en situació de  vulnerabilitat social.
 • Planificació i gestió de projectes d’acció, analitzant necessitats, formulant objectius i estratègies d’acció, buscant i organitzant tot tipus de recursos, avaluant resultats.
 • Direcció, gestió i manteniment d’organitzacions d’acció voluntària, ocupant-se d’enfortir la participació, millorar l’eficàcia en el funcionament organitzatiu i en l’acció per a aconseguir els objectius, desenvolupant les relacions amb altres organitzacions o institucions.

Associació Voluntariat per Marratxí

 • Ubicació: Ctra. Vieja de Bunyola, km 8,2, 07141 Marratxí
 • President: Jose M. Hierro Gordillo
 • Telèfon: 665 99 80 75
 • E-mail: avmarratxi@gmail.com