Aquesta setmana ha finalitzat el Programa de Competència Familiar, adreçat a famílies amb fills i/o filles d’edats entre 12 i 16 anys.
Durant 15 sessions s’han treballat aspectes com habilitats de comunicació personals i dins la família, saber identificar i atendre les pròpies emocions i necessitats i les dels altres i com posar normes i límits als fills i/o filles de manera adequada. També, a aprendre a resoldre conflictes relacionades amb l’ús i abús de substàncies, ús de les tecnologies (mòbils, vídeojocs, etc.), afectivitat o sexualitat. En finalitzar el programa els participants van rebre la felicitació de la regidora de Serveis Socials, Aina Amegual, per haver superat el programa i pel seu compromís durant els tres mesos de durada del programa.

El programa està finançat per la Conselleria d’Afers Socials i Esports i supervisat pel Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social GIFES-UIB. “És un programa selectiu, per tant, es dirigeix  a famílies que estan entrant o que poden entrar en situació de risc. Famílies normalitzades que no han sabut posar límits clars i ara es troben amb adolescents que no responen com esperaven, o famílies amb adolescents que comencen a presentar comportaments que fan veure que si no es redirecciona la situació, es poden trobar en situació de risc (companyies no desitjades, comportaments disruptius…) i famílies que simplement volen millorar les seves relacions familiars i la cohesió familiar”, explica Maria Antònia Gomila, doctora del departament de Pedagògia de la UIB i responsable del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social GIFES-UIB. Explica que les famílies estan “molt agraïdes” de tenir eines i estratègies clares que els permeti introduir canvis en les seves dinàmiques. “Els fills i filles també ho agraeixen molt, perquè senten que els seus pares els presten més atenció i es preocupen per tenir una bona relació amb ells. Són sessions molt emotives”, admet Maria Antònia Gomila.

El programa, que és una adaptació del Strengthening Families Program (SFP), té sis objectius bàsics: millorar les relacions familiars, augmentar les competències parentals, millorar les competències de filles i fills (actituds i conducta); millorar les habilitats socials i emocionals de filles i fills; reduir o prevenir l’abús d’alcohol i drogues i les addiccions a les tecnologies digitals i millorar les habilitats comunicatives i assertives a l’àmbit de les relacions afectivosexuals.